INDUSTRIJSKI OBJEKT - BUNKER

Gradnja industrijskega objekta velikosti 7000 m2 se je končala v začetku leta 2018. Zanimiv del objekta predstavlja armiranobetonski bunker s stenami debeline do 4,0 m. Pri projektu smo sodelovali kot projektanti in odgovorni projektanti betonske ter jeklene konstrukcije v fazah PGD, PZI in PID.