Nadstrešnica Žale

Za potrebe zbiranja odpadkov na Žalah v Ljubljani se je izdelala jeklena nadstrešnica z armirano-betonskimi temelji. V našem biroju smo izdelali vse potrebne načrte gradbenih konstrukcij v fazah PGD, PZI in PID.