Most Loški potok

Izdelava statične analize in delavniške dokumentacije jekla ter armature armirano betonskega temelja mostu za pešce v občini Loški potok. Most povezuje mansardo doma starejših občanov z zunanjimi varovanimi površinami za stanovalce.