TKI

Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik
Manjšo halo smo umestili v izredno majhen in dostopno zelo omejen industrijski prostor podjetja. Hala je zasnovana kot montažna betonska kosntrukcija
temeljena na točkovnih temeljih, ki so povezani z AB gredami. Zaradi možnosti razlitja okolju škodljivih skladiščenih izdelkov smo morali v
pritličju izvesti AB bazen, ki preprečuje iztekanje snovi v okolje.
Leto gradnje: 2022