Cupola

Del nosilne konstrukcije (AB klet in jeklena skeletna konstrukcija) je že bila zgrajena leta 2012. Zaradi spremembe namembnosti pri nadaljevanju gradnje so se potresne sile občutno povečale in potrebne so bile dodatne ojačitve nosilne konstrukcije. Z elegantno rešitvijo – uvedbo AB jedra okoli stopnišča – smo uspeli objekt potresno ojačati, da ustreza vsem zahtevam mehanske odpornosti in stabilnosti. V biroju smo izdelali statični izračun, armaturne ter opažne načrte ojačanega objekta.

Leto gradnje: 2021.