Spletna stran uporablja sistemski piškotek, ki je potreben za zaščito spletne strani:  preberi več

OD IDEJE DO GRADNJE

Izdelujemo vso potrebno dokumentacijo do začetka gradnje in po njej. Od prve skice do gradbenega dovoljenja in začetka gradnje vse na enem mestu.

REFERENCE

STORITVE

UPRAVNI POSTOPKI

Nudimo celotne projektne dokumentacije in vodimo upravne postopke:

 • projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
 • projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI),
 • projektna dokumentacija izvedenih del (PID),
 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO),
 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN).

PROJEKTIRANJE V ARHITEKTURI

 • Izdelujemo projektno dokumentacijo za stavbe:
  • idejna zasnova (IDZ),
  • idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev (IZP),
  • načrt arhitekture za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • načrt arhitekture za projekt za izvedbo,
  • načrt arhitekture za projekt izvedenih del,
 • renderji/3D modeli/vizualizacije objektov in interierja,
 • izdelava načrtov notranje opreme,
 • arhitekturno svetovanje,
 • idejna zasnova za urbanistično ureditev,
 • izdelava projektov v BIM okolju.

PROJEKTIRANJE V GRADBENIŠTVU

Statični računi in konstrukcijski načrti za izvedbo gradnje potrebni za PZI.

 • Statični računi objektov (stavbe in gradbeno inženirski objekti),
 • statične presoje,
 • armaturni načrti,
 • delavniška dokumentacija za jeklene objekte,
 • dokaz požarne odpornosti nosilnih elementov jeklenih objektov,
 • potresne sanacije obstoječih objektov,
 • izdelava projektov v BIM okolju.

NADZOR GRADNJE

Pri izdelavi celotne projektne dokumentacije nudimo tudi nadzor gradnje.

O NAS

Smo podjetje, ki deluje na področju gradbenega in arhitekturnega projektiranja.
Naš kolektiv je sestavljen iz pooblaščene arhitektke in pooblaščenih inženirjev gradbeništva. Pri izdelavi načrtov in vodenju projektov sodeluje celotna ekipa, ki se med seboj dopolnjuje.

Smo podjetje, ki deluje na področju gradbenega in arhitekturnega projektiranja.
Naš kolektiv je sestavljen iz pooblaščene arhitektke in pooblaščenih inženirjev gradbeništva. Pri izdelavi načrtov in vodenju projektov sodeluje celotna ekipa, ki se med seboj dopolnjuje.

KONTAKT

Gradbeni biro Repovž Jurij s.p.
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
Telefon: 05 99 500 94, 05 99 623 80
Mobitel: +386 (0)41 334 458
Čas dosegljivosti: delovniki
Davčna številka: SI 94471045
Matična številka: 157567800